DITT PERSONLIGA VÅRDVAL

LISTA DIG HOS HUSLÄKARCENTRALEN KINNA

Du som patient har möjlighet att själv bestämma vilken vårdcentral du vill tillhöra. Du kan lista dig hos Husläkarcentralen Kinna på två olika sätt. Du kan göra ditt vårdval genom att använda ditt mobila bank ID på 1177 , eller så är du välkommen in till receptionen på vår vårdcentral så hjälper vi dig.
Det tar 24 timmar för din listningsansökan att bli godkänd.