LÅT OSS TA HAND OM DET VÄRDEFULLASTE NI HAR

ASTMA & KOL

Patienter med astma och/eller KOL följer vi genom regelbundna spirometriundersökningar, där vi mäter lungkapaciteten. I samråd med läkare så optimeras din behandling så att den ska passa dig i din vardag.
Vid behov utreder vi även patienter som har återkommande besvär med luftvägarna.