VÅRDUTBUD PÅ HUSLÄKARCENTRALEN KINNA

LÄKARE

Hos oss på Husläkarcentralen i Kinna får du som patient din egen läkare, vår uppfattning är att vården blir bättre och tryggare då, dels för patienten men även för våras läkare.

BARNAVÅRDCENTRAL

Självklart vill vi finnas där för er i alla stadier i livet, på BVC följer vi ditt barns utveckling från födsel till skolstart. En personlig BVC-sköterska tror vi ökar trygghetskänsla för såväl föräldrar som barn.

PSYKISK OHÄLSA

På vår samtalsmottagning arbetar kurator, sjuksköterska, läkare och psykolog. Alla arbetar tätt tillsammans och träffas regelbundet, med ett gemensamt mål: att uppnå bästa möjliga resultat.

DIABETES

Diabetesmottagningen på Husläkarcentralen i Kinna finns tillgänglig för dig med diabetes typ 2. Vi erbjuder kontinuerlig kontakt med personlig läkare samt rådgivning inom fysisk rörelse och kost.

ASTMA & KOL

Vi utreder patienter med återkommande besvär med luftrören. Patienter med diagnosen astma eller kol följer vi med regelbundna spirometriundersökningar för att kunna optimera dess behandling.

LABORATORIUM

Provtagning för vårdcentralens ärenden men även för ärenden från sjukhus eller övriga vårdgivare. Oavsett om du fått en remiss från annan vårdgivare eller från våra läkare så finns vårt laboratorium här för dig.

SJUKSKÖTERSKOR

På sjuksköterskemottagningen på Husläkarcentralen i Kinna kan ni få hjälp med bland annat öronspolning, kontrollera blodtryck, inkontinensbesvär eller lägga om ditt sår.