VI PÅ HUSLÄKARCENTRALEN KINNA

Mahmood
Distriktsläkare
Jan
Distriktsläkare
Burair
Verksamhetschef/ Distriktsläkare
Sigge
ST-Läkare
Ada
Distriktsköterska/ BVC-sköterska
Katarina
Distriktssköterska/ Diabetessköterska
Lena
Sjuksköterska
Linda
Undersköterska
Alf
Psykolog
Agneta
Kurator
Caroline
Medicinsk sekreterare
Kamila
Kanslist
Mikael
Vårdcentralchef