fbpx

Om Husläkarcentralen
Kinna

Vi är en nystartad vårdcentral i Kinna centrum. Från och med 2: a januari kommer vi att ta emot invånarna i Marks kommun. 

Hos oss är patienten alltid i centrum. Våra ledord är Kunskap, Tillgänglighet och Kontinuitet.  

Vår personal har bred kunskap inom sitt område, vårt arbetssätt kommer att röra sig kring god tillgänglighet för patienterna och kontinuitet genom att varje patient eller familj har sin egen fasta läkare.  

Ett annat motto är att skapa den bästa möjliga arbetsplatsen för medarbetarna för i grund och botten så är de allra flesta i vården duktiga på sitt yrke och har en genuin vilja att bistå invånarna med deras hälso- och sjukvårdsbehov och trivs de på jobbet så är förutsättningarna för att leverera primärvård i världsklass optimala. 

MEDLEM I VÅRDFÖRETAGARNA

Vi på huslkarcentralen arbetar inom vården och omsorgen för att ge dig som patient, brukare eller anhörig den bästa möjliga vården. Vi är medlemmar i Vårdföretagarna, som är den största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare. Tillsammans representerar Vårdföretagarna över 2 000 medlemsföretag, med mer än 100 000 anställda. För att säkerställa att medlemsföretagen uppfyller höga krav på kvalitet och etik, genomför Vårdföretagarna noggranna kontroller av ägare och ekonomisk redovisning. Företag som inte lever upp till dessa krav nekas inträde eller kan uteslutas från organisationen. På vår hemsida har vi samlat de viktigaste aspekterna av medlemskraven.

Husläkarcentralens kompetenta 

Vi har kompetenta Specialister i Allmänmedicin samt Distriktsköterskor med specialisering för BVC och Diabetes inom vår verksamhet. Vår verksamhetschef Burair Mahmood är en specialist innom allmänmedicin.

Läs mer om vår styrels på allabolag.se.
Läs mer om vår ekonomi allabolag.se.

  • Vi följer Vårdföretagarnas uppförandekod och etiska riktlinjer.
  • Vi har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och omsorgen.
  • Våra ägare, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande anställda och revisorer är behöriga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.
  • Vi har kollektivavtal.
  • Vi har kollektivavtalade försäkringar.
  • Vi har de tillstånd och registreringsbevis som behövs, och inga restförda skatter och avgifter
  • Vi är transparenta och redovisar information om redovisning av kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.
  • Såväl beställare som patienter, brukare och allmänheten ska enkelt hitta relevant information om oss på vår hemsida.