fbpx

Diabetesmottagning

Husläkarcentralen erbjuder dig hjälp och stöd för att du ska leva ett gott liv med din diabetes

Diabetesmottagningen

Diabetesmottagningen hjälper vi dig med typ-2 diabetes. Vi erbjuder dig regelbundna besök hos diabetessköterska för uppföljning, bedömning, provtagning och rådgivning.. Vårt mål är att stötta dig så att du kan må bra och ta kontroll över ditt blodsocker.