VACCINATION

Genom att vaccinera dig får du ett bra skydd mot vissa allvarliga och smittsamma sjukdomar. Det hjälper även till att hindra att dessa sjukdomar sprids.
Nedan finner du priser samt en översikt av de vaccinationer vi tillhandahåller.

Avgiftsbelagda vaccinationer

 • TBE (fästingburen hjärninflammation) vuxen – 450 kr
 • TBE (fästingburen hjärninflammation) barn – 440 kr
 • Shingrix (bältros) – 2 400 kr
 • Pneumokocker (lunginflammation) – 420 kr (under 75 år och tillhör ej riskgrupp)
 • Stelkrampsvaccin – 300 – 340 kr
 • Hepatit A och B vuxen- 500 kr
 • Hepatit A och B barn 400 kr
 • Säsongsinfluensa (under 65 år och tillhör ej riskgrupp) – 230 kr

Avgiftsfria vaccinationer

 • Vaccinationer som ges på BVC
 • Covid-19
 • Kikhosta (gravida)
 • Säsongsinfluensa (vid aktuell vaccinationsperiod för personer över 65 år eller ingår i riskgrupp)
 • Pneumokocker (lunginflammation) – (personer över 75 år och tillhör riskgrupp)
 • För information om övriga vaccinationer eller om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0320-79 90 10.