LÅT OSS TA HAND OM DET VÄRDEFULLASTE NI HAR

BVC

På BVC följer vi ditt barns utveckling från födsel till skolstart. Vår uppgift är att tillsammans med er föräldrar arbeta för att barnet får den hälsovård som barnet behöver för att växa, utvecklas och må bra.
Vi följer det nationella barnhälsovårdsprogrammet genom löpande besök hos både
BVC-sköterska samt läkare.
Alla barn erbjuds vaccinationer enligt det nationella basprogrammet.
Du som förälder får stöttning, stöd och råd och vi tar bland annat upp frågor som rör amning, barnets sömn, mat, med mera. Samtliga besök på BVC är avgiftsfria.

Telefonnummer till BVC-sköterska är 0320-79 90 20.