LÄKARMOTTAGNING

För oss är det viktigt med kontinuitet och följsamhet. Därför får du som patient din patientansvariga läkare och vi strävar efter att du alltid skall träffa samma läkare vid samtliga planerade besök.
Patienter med kroniska diagnoser som kräver regelbundna kontroller kallas för besök. För mer information om vilka sjukdomar detta innefattar var god att kontakta oss.

På prickmottagningen erbjuder vi kontroll av hudförändringar. Här får du träffa en läkare som undersöker och bedömer aktuell hudförändring. Ni planerar sedan tillsammans kring eventuell vidare åtgärd.