SJUKSKÖTERSKEMOTTAGNING

Våra sjuksköterskor kan hjälpa dig med flertalet ärenden, främst rådgivning och tidsbokning via telefon. De hjälper dig även med bland annat öronspolning, blodtryckskontroll, såromläggning med mera.

Vi erbjuder även diverse vaccinationer.

För dig som vill ta ditt blodtryck själv finns vår blodtrycksmaskin tillgänglig under våra öppettider.