FÖREBYGG OHÄLSA & HITTA EVENTUELLA SJUKDOMAR I GOD TID

HÄLSOUNDERSÖKNING

Husläkarcentralen Kinna erbjuder en rad olika tjänster för att säkerställa ditt välmående, däribland hälsoundersökningar. Vi har skapat en rad olika paket som är utformade för att passa olika behov och budgetar, men framför allt för att förebygga ohälsa och hitta eventuella sjukdomar i god tid.

I samtliga hälsoundersökningar ingår ett läkarbesök med genomgång av din hälsa och allmän undersökning utförd av erfaren läkare. De olika paketen omfattar olika prover samt undersökningar som skall utföras inför läkarbesöket. Se de olika paketen samt priser nedan.

Vitaminpaket

 • Blodstatus (röda och vita blodkroppar samt blodvärde)
 • Järn
 • Vitamin B12
 • Glukos (sockervärde)
 • Sköldkörtel
 • Vitamin D

Pris: 1 200 kr 

Mindre hälsoundersökning

 • Blodstatus (röda och vita blodkroppar samt blodvärde)
 • Glukos (sockervärde)
 • Njurfunktion samt kroppens salter

Pris: 1 000 kr

Mellan hälsoundersökning

 • Blodstatus (röda och vita blodkroppar samt blodvärde)
 • Glukos (sockervärde)
 • Njurfunktion samt kroppens salter
 • Blodfetter (kolesterol)
 • Prostataprov för män
 • Sköldkörtelprov för kvinnor

Pris: 1 500 kr

Stor hälsoundersökning

 • Blodstatus (röda och vita blodkroppar samt blodvärde)
 • Glukos (sockervärde)
 • Njurfunktion samt kroppens salter
 • Blodfetter (kolesterol)
 • Leverkontroll
 • Urintestremsa
 • Sänka (inflammationstest)
 • HbA1c (långtidsocker)
 • EKG
 • Prostataprov för män
 • Sköldkörtelprov för kvinnor

Pris: 2 000 kr